Referencie

Subdodávka pre f. QADRIK
-EPS - Continental a.s.
-EPS - Nemocnica Betliarska -BA
Subdodávka pre f. Martifer
-administratívno/skladové priestory STUPAVA
-prístavba haly - Velux Partizánske
Subdodávka pre f. Vikon s.r.o.
-42- bytová jednotka BA
-36- bytová jednotka Trenčianske Teplice
-22- bytová jednotka Lednické Rovne
-polyfunkčná budova Stará Turá
-zariadenie pre seniorov Bytča
-Farma JANEK Púchov -rekonštrukcia vonkaišieho osvetlenia farmy
Subdodávka FURMET GROUP
-montáž bleskozvodu ZŠ Košeca
-skládka odpadov Lednické Rovne-elektrické rozvody
Subdodávka pre f. KOVAL iterier s.r.o.
-aula SAV -BA
Subdodávka pre POVBYT
-rekonštrukcie DDZ a bleskozvody
Fi Binder Slovakia s.r.o.
-montáž elektrických rozvodov a osvetlenia vo výrobno  skladovacej hale
Fi Sates a.s.
-verejne osvetlenie pešej zóny v Trenčanskych Tepliciach
Fi Deltech a.s.
-EPS vo firme Continental a.s.

Fi Gold Pack s.r.o.
-osvetlenie vo výrobno skladovacej hale ,bleskozvody
Fi Midoring s.r.o.
-LED osvetlenie skladovacej haly Rona a.s.
 Lednicke Rovne
Fi Frost service s.r.o.
-elektroinštalácie v reštaurácii KMK Lednické Rovne
Fi ADP s.r.o.
-elektroinštalácia administratívnej budovy
Fi Bajkal logistic s.r.o.
-LED osvetlenie výrobnoskladovacej haly
ROSS s.r.o.
-ýroba drevených častí a elektrifikácia reklám na zákazku
UNI-TECHP
Pizzeria Beluša
Subdodávka pre firmu Trellis
Tesco Rajec
Reštaurácia EDEN Rajec
Reštaurácia a hotel TERNO Považská Bystrica
STOP SHOP Puchov
Skladovacia Hala Teplička pri ZA
...a mnoho dalších projektov a činností, spojených s elektroinštaláciami.