Elektroinštalácie na kľúč od projektu cez inštalácie až po revíziu.


Elektromontáže


- rodinných domov
- bytových domov
- administratívnych priestorov
- priemyselných hál
- reštaurácie
- obchody
- opravy a údržba el. inštalácií
- prípojky NN