O nás

Našou filozofiou je poskytnúť široký rozsah
svojich činností s profesionálnou poradenskou
službou v nasledujúcich oblastiach:


- bleskozvody
- výroba rozvádzačov
- silnoprúdová elektrotechnika
- automatizačná a regulačná technika
- zabezpečovacie zariadenia
- projektová činnosť
- výroba na zákazku
- montáž oživenie a uvedenie do prevádzky
- opravy údržba a servis
- revízia elektrických zariadení
Vďaka skúsenostiam a vysokej kvalifikovanosti
našich odborníkov vkladáme do každej etapy
realizácie zákazky naše know-how
na profesionálnej úrovni:


- realizujeme zákazky na kľúč dodávateľským spôsobom
- navrhujeme riešenie formou štúdie alebo ponukového
  projektu podľa požiadaviek zákazníka
- dodáme potrebné programové vybavenie
- zabezpečíme dodávky zariadení v stanovených   termínoch
- koordinujeme záväzné technologické a stavebné činnosti
- kvalitne zmontujeme, oživíme a uvedieme do prevádzky
  celé zariadenia
- zabezpečíme potrebné revízne správy, osvedčenia a   certifikáty
- vykonávane záručný a pozáručný servis a
  poradenskú činnosť

  Naša pôsobnosť je na celom území Slovenskej republiky   aj v zahraničí.