Odborné služby.


Revízie


- východiskové
- opakované
- revízie el. náradia
- revízie strojov

Projekty


- domových a priemyselných elektroinštalácií
- elektrických prípojok
- rozvody verejného osvetlenia
- bleskozvodov