Bleskozvody.- montáž bleskozvodov na všetky druhy striech vrátane revízie a projektu
- montáž zemniacich sústav
- montáž hrebeňových a mrežových zberacích vedení
- rekonštrukcia a opravy bleskozvodov
- montáž aktívnych bleskozvodov